Archiwa autora: Krzysztof Stepczuk

III – cia Niedziela Zwykła
Pewność przeplata się w naszym życiu z różnymi wątpliwościami, które, jak nam się wydaje, nie dają nam żyć pełnią. Co zatem z wiarą: czy koniecznie potrzeba do niej pewności?

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg Świętego Marka
Mk 1, 14-20
Gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię». Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi». I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim.

W dzisiejszym słowie Jezus powołuje swoich uczniów. Najpierw jednak wzywa do nawrócenia i wiary w Ewangelię. Bez tego nie da się pójść za Nim. Powołanie to chwila piękna i wydaje się, że jest to ten moment, kiedy na sto procent wiadomo, czego chce się w życiu. Jednak nie zawsze tak jest.

Czasami zdarza się, że trudno jest nam zdecydować, jaką drogą iść, gdyż nie wiemy na pewno, czy tego chce Pan Bóg. A przecież Bóg daje wskazówki, tylko trzeba chcieć je zobaczyć. Często, gdy Bóg wzywa do osobistego nawrócenia, udajemy, że tego nie widzimy, bo rządzi nami strach.

Uczniowie Jezusa mieli pewne życie: określony zawód, rodzinę, gdy nagle Jezus wezwał ich do pójścia za Nim. Oznaczało to rezygnację z tego, co znane i pewne. W jednej chwili zostawili wszystko i poszli za Jezusem. Tylko Bóg jest w stanie tak zachwycić, że człowiek zostawia dla Niego wszystko. Jeśli czujesz zaproszenie do czegoś dobrego, nie zastanawiaj się, tylko zaufaj i pójdź za Jezusem.

Żyć w pełni znaczy żyć wiarą, a ta jest niemożliwa bez zaufania Bogu. Tylko w ten sposób można uzyskać pewność, tą najważniejszą: pewność zbawienia. Proś Jezusa o większą ufność w Jego słowa i zapewnienia.

piątek 09.01.2015

Wyobraź sobie, że dobiega końca długi dzień pełen różnych wyznań. Jest już noc, wokół cisza i spokój, a ty oddychasz z ulgą, bo udało się w końcu zamknąć wszystkie sprawy.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg Świętego Mateusza.
(Mk 6, 45-52) Czytaj dalej

czwartek 08.01.2015

Zaczynając tę modlitwę, wyobraź sobie grupę ludzi. Zobacz tych, którzy są zagubieni, mają trudności i problemy. Nie odwracaj się szybko od nich.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg Świętego Mateusza.
(Mk 6, 34-44) Czytaj dalej

Niedziela/ 04.01.2015
Poproś o łaskę oglądania chwały Słowa wcielonego; „chwały, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy”.Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg Świętego Jana
(J 1,1-18) Czytaj dalej

wtorek 30.12.2014

Trwa nadal oktawa Narodzenia Pańskiego. Za chwilę usłyszysz Ewangelię, w której mowa o prorokini Annie. Słuchaj uważnie, gdyż ta sędziwa kobieta może cię wiele nauczyć.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg Świętego Łukasza
(Łk 2, 36-40) Czytaj dalej

poniedziałek 29.12.2014

Wielu ludzi oczekiwało i oczekuje przyjścia Jezusa. Przeżywamy okres Bożego Narodzenia, poznajemy Go bliżej i pełniej w Jego człowieczeństwie. Wsłuchując się w słowa Ewangelii, pójdźmy w wyobraźni z Maryją, Józefem i małym Jezusem do świątyni, aby się modlić.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg Świętego Łukasza
(Łk 2, 22-35) Czytaj dalej

Niedziela Świętej Rodziny, 28.12.2014
Wyobraź sobie, że wchodzisz do świątyni ze swoją rodziną – matką i ojcem, może współmałżonkiem i dziećmi. Poczuj obecność Boga, atmosferę miejsca, które jest Jego domem – tę ciszę, skupienie, dotyk czegoś wielkiego.Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg Świętego Łukasza
(Łk 2, 22-40) Czytaj dalej

Sobota 27.12.2014
Zatrzymujesz się, aby wsłuchać się w Słowo Boże. Poproś Ducha Świętego, aby prowadził cię w modlitwie i pomógł odkryć to, co jest dziś dla ciebie szczególną wskazówką od Boga.Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg Świętego Jana
(J 20, 2-8) Czytaj dalej