Archiwa autora: Krzysztof Stepczuk

IV -ta Niedziela Adwentu

Wyobraź sobie Boga tęskniącego za tobą, pragnącego się z tobą spotkać.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg Świętego Łukasza
(Łk 1, 26-38)
Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądz pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą». Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego ojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca». Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?» Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego». Na to rzekła Maryja: «Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa». Wtedy odszedł od Niej anioł.

Usłyszana Ewangelia mówi o tym, że Bóg postanawia zejść na ziemię. Maryja została wybraną i błogosławioną do tego zadania. Los misji Jezusa w tym momencie leży w Jej dłoniach. Tak naprawdę Bóg nie potrzebował niczyjej zgody na wcielenie. Zwiastowanie jest wyrazem niepojętej miłości i szacunku wobec wolności człowieka – Maryi. Od tej chwili Jej życie zupełnie się zmieni. Jest wezwana do tego, aby porzucić swoje marzenia i plany. To, co po ludzku rzecz biorąc jest ryzykiem, porażką, pokrzyżowanymi planami, u Boga jest łaską.

Serce Maryi było stale gotowe. Ona żyła w postawie otwartości na Boga, nie zastanawiała się, czy Go przyjąć, rozważała jedynie, „jak to się stanie”. Ponieważ była czysta, Duch Święty mógł bez przeszkód w Niej działać. Bóg osłonił Ją swoją mocą, a Ona nie potrzebowała być widoczną.

Czy twoje serce jest gotowe? Bóg pragnie jednoczyć się z tobą w Eucharystii. Czy ty również pragniesz tego zbliżania? „Nie jestem godzien. Bóg się mną nie zajmuje…”. Takie myśli podsuwa ci zły, któremu zależy, byś nie przyjął tej bliskości.

Pozwól, aby zadziwiła cię prawda, że Ten, który jest sprawcą wszystkiego, który stworzył cię na swój obraz i podobieństwo, zszedł na ziemię i ukrył swoją wszechmoc, majestat po to, by we wszystkim oprócz grzechu być podobnym do ciebie. Po to, aby być blisko ciebie.

Jezus daje Tobie ten czas !!!

REKOLEKCJE W ZWOLI / 19 – 21.XII.2014

 

Piątek / 19.XII

9.00 – Msza św.z nauką dla wszystkich

11.00 – Msza św.z nauką dla starszych

15.00 – Świder

17.00 – Msza św.z nauką(dzieci i młodzież)

 

Sobota / 20.XII

9.00 – Msza św.z nauką dla dzieci

11.00 – Msza św.z nauką dla starszych

15.00 – Świder

17.00 – Msza św.z nauką dla młodzieży

SPOWIEDŹ W PIĄTEK I SOBOTĘ

 

Niedziela / 21.XII

Msze św. w kościele /godzina; 7.30, 9.30, 11.30

Świder /godzina – 13.00

KOMUNIA ŚWIĘTA GENERALNA – CAŁEJ WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ

wtorek 16.12.2014

Przypowieść o dwóch synach zawraca uwagę na to że czasami my postępujemy jak ten pierwszy syn. W wielu sytuacjach odpowiadamy tak lecz nie podejmujemy się zobowiązań na jakie się zgodziliśmy . Przypowieść  ta pokazuje nam brak posłuszeństwa wobec  Boga ponieważ często  stwarzamy pozory bycia chrześcijaninem a tak naprawdę świadomie zapominamy  o modlitwie , dobrych uczynkach jesteśmy za bardzo zajęci sobą i zapominamy o Bogu . Ewangelia ta przypomina nam że nie tylko przez słowa ale i przez czyny będzie rozliczał nas Bóg i zbawieni będą ci którzy tych czynów się podejmują.

Michał Dadas

Wtorek 16.12.2014
Bóg pragnie, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. Wszyscy bez wyjątku. Umarł dla ciebie na krzyżu, abyś dostąpił zbawienia. Od twoich wyborów i czynów zależy, czy kroczysz po drodze wiary, która wiedzie ku zbawieniu, czy raczej z niej zboczyłeś i nie masz zamiaru wracać.Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg Świętego Mateusza
(Mt 21, 28-32) Czytaj dalej

Poniedziałek

15 grudnia 2014

 

Ewangelia wg św. Mateusza 21,23-27. 
Gdy Jezus przyszedł do świątyni i nauczał, przystąpili do Niego arcykapłani i starsi ludu z pytaniem: «Jakim prawem to czynisz? I kto Ci dał tę władzę?» Czytaj dalej

Niedziela 14.12.2014

EWANGELIA   (J 1,6-8.19-28)

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Pojawił się człowiek posłany przez Boga – Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Czytaj dalej