Archiwa autora: Krzysztof Stepczuk

II Niedziela Wielkiego Postu

Góry w Biblii są symbolem majestatu i potęgi – miejsca, w którym ukazuje się Bóg. W dzisiejszej Ewangelii Jezus zabiera ze sobą dwóch uczniów na górę, żeby mogli doświadczyć szczególnego wydarzenia. Wyobraź sobie trud towarzyszenia Jezusowi w podróży na szczyt Góry Przemienienia.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg Świętego Marka
Mk 9, 2-10
Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe tak, jak żaden wytwórca sukna na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». Nie wiedział bowiem, co należy mówić, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie». I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych.

Droga na szczyt góry jest wymagająca. Nawet przy dobrej kondycji podążanie naprzód wymaga samozaparcia. Przypomnij sobie coś, czego bardzo chciałeś, a co skłoniło cię do podjęcia wzmożonego wysiłku. Spróbuj odczuć radość, która pojawiła się, po osiągnięciu twojego celu.

Życie duchowe, towarzyszenie Jezusowi w codzienności też wymaga wysiłku. Poprzez stałość swojej modlitwy, usuwanie złych nawyków, ciągłe otwieranie się na innych ludzi, przygotowujesz w swoim wnętrzu przestrzeń na doświadczenie obecności Boga. Co mógłbyś w sobie zmienić, żeby bardziej żyć Ewangelią?

Wierność w chodzeniu za Jezusem w przypadku Piotra i Jana owocuje oglądaniem Przemienionego Mistrza. Jednak cudowna wizja znika – pozostaje Jezus mówiący o zmartwychwstaniu. Nagrodą za wierność nie są bowiem niesamowite doświadczenia – one zdarzają się przy okazji. Tylko Jezus może być przyczyną i celem nawrócenia.

Podziękuj Bogu za wszystkie chwile, w których doświadczyłeś Jego obecności! Proś o pragnienie podjęcia trudu nieustannego nawracania się tylko ze względu na Jezusa!

ZAPRASZAMY NA DROGĘ KRZYŻOWĄ

W piątek Droga Krzyżowa w parafii Zwola;

- Po Mszy św. o godzinie 16.00

- godzina 18.00 – dla młodzieży i prowadzona przez młodzież

- w kaplicy w Świdrze o godzinie 15.00

NABOŻEŃSTWO GORZKIE ŻALE

- w każdą niedzielę o godzinie 11.15

I-sza Niedziela Wielkiego Postu
Postaraj się skupić całą swoją uwagę w tej modlitwie na osobie Jezusa. Pozwól, aby On przenikał cię i przemieniał w tym czasie.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg Świętego Marka
Mk 1, 12-15
Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś Mu usługiwali. Po uwięzieniu Jana przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię».

Bóg mówi na pustyni słowa miłości. Jezus jest prowadzony przez Ducha Świętego, podobnie jak Izrael przez 40 lat był prowadzony przez Boga po wyjściu z Egiptu. W ciszy i pustce pustyni przemawia Bóg. To On prowadzi, komunikuję się, aby przygotować do wejścia do Ziemi Obiecanej, aby z narodu niewolników uczynić ludzi wolnych, poświęconych Jemu. Postaraj się wsłuchać, co Duch Ojca mówi w tym czasie Jezusowi.

Ewangelista Marek, choć nie wymienia dokładnie pokus Jezusa, to jednak zaznacza, że był On kuszony przez szatana. Cokolwiek mówił Mu ojciec kłamstwa, miało to na celu odrzucenie słów prawdy, którą karmił go Duch Boży. Przypomnij sobie walkę Jezusa w Ogrodzie Oliwnym, gdzie pocił się krwawym potem. Spójrz, na co Jezus się zdecydował, byś przyjął Dobrą Nowinę.

To wyjście Pana na pustynię poprzedza i przygotowuje ogłoszenie nowiny: Czas się wypełnił, blisko jest już Królestwo Boga. Nawracajcie się i wierzcie w tę Dobrą Nowinę. I w twoim życiu czas się wypełnia, zbliża się Pascha, po której zapanuje Bóg. Czy czujesz się zaproszony przez Pana na pustynię? Co nią jest dla ciebie?

Postanów sobie zbliżyć się w tym czasie do Jezusa, rozpalić swoją miłość do Niego, iść razem z Nim, ramię w ramię.

IV Niedziela Zwykła
Zamknij oczy. Otwórz swoje serce na przychodzącego w tej modlitwie Ducha Świętego. Słuchając Ewangelii, wyobraź sobie to miejsce, do którego przychodzi Jezus. Przypatrz się, jak działa.Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg Świętego Marka
Mk 1, 29-39 Czytaj dalej

III – cia Niedziela Zwykła
Pewność przeplata się w naszym życiu z różnymi wątpliwościami, które, jak nam się wydaje, nie dają nam żyć pełnią. Co zatem z wiarą: czy koniecznie potrzeba do niej pewności?Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg Świętego Marka
Mk 1, 14-20 Czytaj dalej

piątek 09.01.2015

Wyobraź sobie, że dobiega końca długi dzień pełen różnych wyznań. Jest już noc, wokół cisza i spokój, a ty oddychasz z ulgą, bo udało się w końcu zamknąć wszystkie sprawy.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg Świętego Mateusza.
(Mk 6, 45-52) Czytaj dalej

czwartek 08.01.2015

Zaczynając tę modlitwę, wyobraź sobie grupę ludzi. Zobacz tych, którzy są zagubieni, mają trudności i problemy. Nie odwracaj się szybko od nich.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg Świętego Mateusza.
(Mk 6, 34-44) Czytaj dalej

Niedziela/ 04.01.2015
Poproś o łaskę oglądania chwały Słowa wcielonego; „chwały, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy”.Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg Świętego Jana
(J 1,1-18) Czytaj dalej